Disclaimer

Tommies (Tommies, wij) heeft deze website en de daarop aanwezige informatie met grote zorg ontwikkeld. De rechten van de website en alle aanwezige informatie in welke vorm dan ook, behoren uitsluitend Tommies toe, tenzij anders is vermeld.

Tommies heeft veel tijd geïnvesteerd in de weergave van alle informatie en de uitstraling van de website. De informatie op de website wordt regelmatig gecontroleerd op onjuistheden en zo nodig door Tommies aangepast. Bij de invoer van gegevens of informatie door of in opdracht van Tommies betrachten wij grote zorgvuldigheid. Tommies kan desondanks op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op deze website. Ook niet voor andere websites waar wij naar verwijzen. Je mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van Tommies informatie, diensten of producten al dan niet samenhangend met deze website openbaar maken, of verveelvoudigen.

Alle auteursrechten en databankrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Tommies. Indien een partij het voornemen heeft om al dan niet door gebruik van hyperlinks te verwijzen of op enige wijze de informatie of gegevens te verbinden met geprogrammeerde instructies, waaronder doch niet beperkt tot spiders, bots of andere scripts, of te indexeren, ofwel al dan niet herhaald of systematisch gegevens op te vragen of hergebruiken van een geheel of substantieel deel van gegevens in de zin van artikel 2 Databankenwet, vraagt Tommies deze partij om onmiddellijk contact op te nemen via info@tommies.nl met het verzoek of deze partij zich identificeert en zijn voornemens kenbaar maakt. Zonder toestemming van Tommies is het voorgaande niet toegestaan.

Wanneer de website gelegenheid biedt om informatie of gegevens in te voeren, ben jijzelf of de invoerende partij uitsluitend verantwoordelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze ingevoerde informatie of gegevens. Tommies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website. Wel kan je altijd contact met Tommies opnemen als je merkt dat jouw gegevens niet (meer) kloppen. Wij zullen dit dan voor je aanpassen.
Aan prijzen, datums, aanbiedingen en andere informatie die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer je technische problemen ondervindt op deze website of vragen hebt met betrekking tot het gebruik, dan kun je die stellen door een e-mail te sturen naar info@tommies.nl. Onze consumentenservice zal jouw vraag in behandeling nemen. Door de grote aantallen bezoekers die deze website genereert kan het voorkomen dat de beantwoording enige tijd op zich laat wachten. Tommies vraagt hiervoor om jouw begrip.

We welcome your questions or comments

info@tommies.nl
0174 61 25 20
tommiessnackgroenten

Our Tommies newsletter, brimming with healthy tips & information

Share the happiness of healthiness.

Follow
us